background
Mladí hasiči SDH Žďár nad Sázavou II - Zámek
Vás vítají na svých stránkách
Amazing Rainy Effect
Awesome Responsive Template
Rainy Template
Free Amazing Features
Fraction Layer Slider
Over 500 Icon Fonts
Wide & Boxed Layout
Retina Ready
7 Colour Theme
Google Font Support
Touch Swipe Support
SEO Optimized
Download Now

Regional Cup Mládeže (RCM)

Soutěž REGIONAL CUP MLÁDEŽE probíhá pod patronací Okresního sdružení hasičů ve Žďáře n. S. – jednotlivé soutěže budou zařazeny do plánu soutěží uvedeného okresního sdružení na rok 2013.

Soutěž tvoří seriál několika jednotlivých soutěží mládežnických kolektivů v požárním útoku.

V každém soutěžním kole se uskuteční 2 samostatné soutěže, které se budou od sebe lišit délkou sacího vedení. Soutěžní kolektiv se může zúčastnit dle vlastního rozhodnutí jedné nebo obou samostatných soutěží daného kola.

V rámci RCM každého roku proběhne i několik soutěží v kategorii mladších žáků dle pravidel hry Plamen pro mladé hasiče, které vyhlašují vždy pořádající SDH a které se nezapočítávají do celkového hodnocení.

Jednotlivá soutěžní kola jsou vyhodnocována samostatně, bezprostředně po ukončení závodu. V případě pochybností o regulérnosti podmínek soutěžního kola lze po soutěži rozhodnout hlasováním Výkonné rady o nezapočítávání dané soutěže do celkového hodnocení RCM.

Bodování jednotlivých kol

  • 1. místo = 15 bodů
  • 2. místo = 13 bodů
  • 3. místo = 11 bodů
  • 4. místo = 9 bodů
  • 5. místo = 7 bodů
  • 6. místo = 6 bodů
  • 7. místo = 5 bodů
  • 8. místo = 4 body
  • 9. místo = 3 body
  • 10. místo = 2 body

Všechna ostatní družstva, která dokončí útok ve stanoveném limitu 120 sekund, získají 1 bod.

Při dosažení stejného času u dvou nebo více družstev na prvních třech místech se provádí opakování útoku, který určí výsledné pořadí

Aby mohlo být družstvo hodnoceno do celkového pořadí umístění, musí se účastnit alespoň 7. soutěží.

Technické podmínky

Soutěžící musí být jednotně ustrojeni v oblečení přesahující lokty a kolena, mít sportovní obuv a ochrannou přilbu.

Požární stříkačka - maximální výkon PS – 12

Savice 2ks, délka 2,5 m o průměru 110 mm se šroubením

Savice 2ks, délka 1,6 m o průměru 110 mm se šroubením

Sací koš (otvory max. 2,5 x 2,5 cm)

Rozdělovač u funkčními uzávěry

Proudnice 2ks

Hadice "B" 2ks, minimální plošná šíře 113mm, délka 10m (+/- 0,5m)

Hadice "C" 4ks, minimální plošná šíře 79mm, délka 10m (+/- 0,5m)

Nadzemní nádrž umístěna 4 (na dlouhé savice) a 1,5 (na krátké savice) metrů od okraje základny (po dobu útoku doplňována)


Při nedodržení minimální délky hadice bude družstvo diskvalifikováno!

Způsob provedení požárního útoku

Příprava požárního útoku

Členové družstva připraví libovolným způsobem potřebné nářadí k provedení útoku na základnu 2x2m (dřevěné plato vysoké 10cm). Přesahovat mohou savice pouze v soutěži dle pravidel RCM. Žádný spoj ve vedení nesmí být před zahájením útoku spojen, nebo sešroubován (mezi zuby půl spojek hadic musí být mezera – kontrola průchodnosti listu papíru), nutná mezera mezi savicí a košem. Přípravě může být přítomen instruktor mládežnického kolektivu. Limit přípravy je stanoven maximálně 5 minut.


Start

Družstvo startuje ze startovní čáry vzdálené od základny 8/10,5 m (měřeno od středu základny). Start provádí startér startovací pistolí (nebo jiným zvukovým signálem). Předčasné vyběhnutí soutěžících při startu posuzuje zvláštní rozhodčí, který při předčasném startu kteréhokoliv soutěžícího start zruší signálem píšťalky. Povoleny jsou dva náhradní starty, při třech nevydařených startech je družstvo diskvalifikováno.

Stroj je při startu nastartován.


Provedení požárního útoku

Soutěžní útok se provádí libovolným rozvinutím dopravního i útočného vedení.

Útok je ukončen sražením dvou mechanických terčů, které jsou součástí elektrické časomíry, příslušnými proudy.

Levý proud nesmí pomáhat při sražení pravého terče a naopak.

Pokud nejsou sraženy oba terče do limitu 120 sekund, je požární útok posuzován jako nedokončený.

Nástřiková čára je vzdálena 36 m od základny (měřeno od středu). Vzdálenost terčů od nástřikové čáry je 5 metrů. Při srážení terčů nesmí být nástřiková čára soutěžícím překročena (při překročení následuje diskvalifikace).

Při vnoření sacího vedení do nádrže musí být koš našroubován. V případě nedodržení tohoto ustanovení je soutěžní družstvo diskvalifikováno. Všechny spoje sacího vedení (savice a sací koš) musí po útoku zůstat spojeny- tj. sešroubovány do ukončení útoku (sací vedení může po útoku rozpojit člen družstva až na pokyn hlavního rozhodčího).zdroj: Propozice RCM